SoftGen

FORMULARZ KONTAKTOWY

SoftGen Sp. z o.o.

ul. Langiewicza 29
35-021 Rzeszów
tel. +48 17 717 6542
biuro@softgen.pl

 

 

NIP 8133696358
REGON 181149500
KRS  0000521494

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 zł