SoftGen

FORMULARZ KONTAKTOWY

SoftGen Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 26
02-135 Warszawa
tel. +48 22 575 7155
biuro(at)softgen.pl

 

 

NIP 8133696358
REGON 181149500
KRS  0000521494

 

Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 zł