Drodzy Klienci, Dostawcy i Współpracownicy,

Od 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. W związku z tym SoftGen  Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SoftGen  Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka, 02-135 Warszawa.
 2. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych osobowych (KRS, REGON, CEIDG) lub bezpośrednio od Państwa, w związku z zawarciem umowy świadczenia usług teleinformatycznych lub w wyniku kontaktów bezpośrednich przedstawicieli / pracowników firmy SoftGen Sp. z o.o..
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • Przedstawienia oferty na usługi i towary, które stanowią przedmiot działalności SoftGen Sp. z o.o.
 • Realizacji zawartej z Państwem umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez SoftGen Sp. z o.o. usług teleinformatycznych;
 • Związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, o ile wyraziliście Państwo taką zgodę.
 1. Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały czas istnienia któregokolwiek zcelów realizowanych w ramach tzw. uzasadnionego interesu, o których mowa w pkt. 3. Ponadto Państwa dane będą przechowywane przez okres uregulowany odrębnymi przepisami w celu spełnienia wymagań prawnych na okoliczność kontroli przez organy publiczne.
 2. Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Nazwa działalności gospodarczej / nazwa firmy,
 • Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/ adres siedziby,
 • Numer NIP,
 • Numer REGON.
 1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SoftGen  Sp. z o.o.: dostęp do danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, usunięcia danych, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego.
 2. Dostęp do Państwa danych osobowych możliwy jest jedynie przez uprawnionych pracowników/ współpracowników SoftGen  Sp.  z o.o. w celach określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 • Firmom hostingowym, operatorom telekomunikacyjnym i innym firmom teleinformatycznym w związku z wykorzystaniem ich aplikacji, oprogramowania i urządzeń lub wykonywania przez te firmy prac zleconych przez SoftGen Sp. z o.o. do świadczenia usług teleinformatycznych na Państwa rzecz,
 • Organom administracji publicznej, instytucjom lub podmiotom trzecim, uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sądy Powszechne, Prokuratura,
 • Podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewnienia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
 1. SoftGen Sp. z o.o. nie przetwarza pozyskanych danych osobowych w sposób automatyczny, umożliwiający ich profilowanie.
 2. Państwa dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych i adekwatnych zasad i procedur bezpieczeństwa.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez SoftGen Sp. z o.o. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez SoftGen Sp. z o.o. na Państwa rzecz.
 4. W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na poniższe dane kontaktowe: SoftGen  Sp. z o.o, ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, email: office(at)softgen.pl

 

Skontaktuj się z nami

SoftGen Sp. z o.o.
ul. Jeżewskiego 5F/13
02-796 Warszawa
office(at)softgen.pl

Wsparcie serwisowe
support(at)softgen.zendesk.com